Klubové příspěvky

Členské příspěvky:

Číslo účtu: 19-0733590247/0100

Vzhledem ke nastalé situaci, kdy i nám poskytovatelé a dodavatelé zvedají ceny za materiál, energie a služby, jsme bohužel nuceni zvýšit měsíční příspěvek za členství v HC Hlučín. Např. cena za pronájem haly v Hlučíně vzrostla na sezónu 2022/2023 o 75%!!! 

Vzhledem k uvedenému se zvyšuje měsíční příspěvek na částku 400,- Kč. Prosíme o platbu ve dvou splátkách – 5 a 6 měsíců, kdy probíhají tréninky:

– první platba ve výši 2000,- Kč od srpna do prosince 2022, 

– druhá platba ve vši 2400,- Kč od ledna do června 2023 – budeme požadovat v lednu

Poprosíme příspěvky platit na účet klubu – HANDBALLCLUB HLUČÍN u KB a.s., tak jako vždy: 19-0733590247/0100

Krom členských příspěvků zajišťujeme samozřejmě zdroje na financování klubu taktéž z dotací, podpor, sponzorství a darů. 

Sponzorské a jiné příspěvky:

Číslo účtu: 6142423399/0800

Jsme rádi za jakýkoliv příspěvek, kterým podpoříte házenou. Pro sponzorské a jiné příspěvky prosím využijte číslo účtu: 6142423399/0800

V případě zájmu o spolupráci nebo podporu prosím využijte kontakt: zdenek.broukal@hchlucin.cz