Zpracování osobních údajů

Osobní údaje návštěvníka webových stránek a zákazníka využívajícího kontaktní formuláře (dále jen zákazníka), popř. osob jednajících za zákazníka, pouze poskytnuté zákazníkem při vyplnění kontaktního formuláře budou zpracovávány jen pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání aktivní komunikace se zákazníkem a po jejím ukončení po dobu do úplného ukončení všech závazků a popřípadě povinností z této komunikace vzniklých.

Správcem osobních údajů osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Jedná se tedy výhradně o péči o zákazníka, který se obrátí vyplněním kontaktního formuláře na zástupce SK(TJ) s nějakým dotazem/problémem, je nutné k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat údaje tohoto zákazníka.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR.

Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.